• Üyelik

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK)’nün 150 Yatçı Üyesi, yedi Onur Üyesi ve 2007 yılında onaylanmış Tüzüğü gereğince ihdas edilmiş bulunan “Sporcu Üyelik” kavramı içinde kabul edilecek Sporcu Üyeleri vardır.

TAYK Ülkemizin en eski yat kulübü olup kurulduğu günden günümüze yat yarışları düzenleyen diğer Uluslararası kuruluşlarla sürekli bilgi alış verişi içinde olmuş ve yenilikleri aynı anda Türkiye’ye getirmeyi kendisine misyon olarak edinmiştir.
Benzeri kulüplerde olduğu gibi TAYK Üyeleri;
Sahibi oldukları teknelerin yarış kayıt ücretlerini indirimli olarak öderler,
Mütekabiliyet anlaşması yapılmış ve yapılacak olan Türk ve yabancı yat/yelken kulüplerinin üyelerine sağladıkları olanaklardan yararlanırlar,
Türkiye’de girdikleri tüm yarışların veri tabanında muhafaza ve listelenmesini sağlayabilirler.

Bireysel Üyelik Formu Kurumsal Üyelik Formu
Back to top